Bestyrelse

Anne Spannow, formand

Kasper Dalby, næstformand

Birgitte Videbæk, kasserer

Morten Gervil sekretær


Menige medlemmer:

Lise Lykke Thomsen

Marla Chellakooty

Thomas Lee Dahm