Danske Børnelægers Organisation

Bestyrelse:

Formand: Birgitte Frederiksen Videbæk

Arb: Parkvej 46D, 4700 Næstved

Priv: Vingårds Alle 23, 2900 Hellerup

Tlf: 55731066   Mobil 26251532

E-mail: danskeboernelaeger1915@gmail.com

Næstformand:

Sekretær:

Kassér:

Birgitte Frederiksen

Almindeligt bestyrelsesmedlem:

Morten Gervil, Elise Snitker Jensen, Annette Bache, Thomas Lee Dahm

Supleanter: Marla Chellakooty, Susanne Holst Ravn, Lone Fiil