Om Danske Børnelægers Organisation

Danske Børnelægers Organisation (DBO) blev stiftet i 1914.

DBO kan således fejre sit 100 års jubilæum i 2014, hvilket vil blive markeret med deltagelse af HKH Kronprinsesse Mary ved Dansk Pædiatrisk Selskabs Årsmøde i Rebild.
DBO har i løbet af sin 100 år lange historie gradvist ændret karakter. Organisationen har i dag knap 200 medlemmer, hvoraf de 33 er praktiserende børnelæger.

I praksis fungerer DBO i dag primært som fagligt selskab for de 33 praktiserende børnelæger, heraf 26 fuldtidspraktiserende, med børnelægeklinikker fordelt over hele landet fra Bornholm til Nordjylland.
De praktiserende børnelæger tilbyder undersøgelse og behandling af børn og unge fra 0 til 18 (i Nordjylland op til 20) år.

Prøv vores børnelægeoversigt

Om børnelæger

Børnelæger er læger, som efter den almindelige lægeuddannelse har specialiseret sig i at varetage diagnosticering og behandling af en lang række medfødte og erhvervede sygdomme og tilstande hos børn og unge, herunder forstyrrelser af vækst og udvikling. Nogle praktiserende børnelæger har desuden erhvervet ekspertise i diagnostik og behandling af visse børnepsykiatriske tilstande, specielt ADHD og Tourettes syndrom
Hos den praktiserende børnelæge er den samme læge ansvarlig for hele undersøgelses- og behandlingsforløbet, hvilket giver mulighed for et indgående kendskab til hver enkelt patient og dermed kontinuitet og tryghed i behandlingen for patienten og forældrene.

Eksempler på sygdomme, som typisk varetages i børnelægepraksis er: Astma, allergi, eksem, mavepine, diarré, vandladnings- og afføringsproblemer, overvægt, undervægt, lille og stor højde, tidlig og sen pubertet, hovedpine, søvnforstyrrelser og uro hos spædbørn o.m.a.

Under fanebladet ”Patienter/Find børnelæge” kan du se, hvilke børnelæger, der findes i dit område og evt. orientere dig på den enkelte kliniks hjemmeside om dennes særlige profil.